Dokumenty do pobrania:

Formularz zwrotu towaru Formularz reklamacyjny

III Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient będący w myśl Kodeksu Cywilnego Konsumentem (osobą fizyczną, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn.
 2. W przypadku zakupu poprzez system ratalny prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny obowiązuje według terminu ustawowego, czyli do 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
 3. Zastrzega, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić tj:
 • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę, a Klient został o tym wyraźnie poinformowany;
 • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. montaż koła);
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • gdy dotyczy dostarczania dzienników, periodyków i czasopism, z wyjątkiem prenumeraty,
 • gdy upłynęło 14 dni od chwili odebrania przedmiotu świadczenia.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki, może zostać złożone w formie elektronicznej na e-mail aw@slsport.pl, pisemnej, a także przy użyciu formularza dostępnego w panelu klienta.
 2. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz, który ułatwi przygotowanie dokumentacji zwrotu - dostępny jest w panelu klienta. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Przydatne informacje na ten temat mogą Państwo znaleźć pod tym LINKIEM:
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sklepowi przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. Bezpośredni koszt transportu zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi kupujący.
 6. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

IV Zwrot należności Klientom

 1. Biker s.c. Mariusz Grot  Arkadiusz Kozłowski dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane z magazynu Sklepu i było uprzednio opłacone z góry;
 • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

V Reklamacje

 1. Biker s.c. Mariusz Grot  Arkadiusz Kozłowski zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Klienta rzeczy bez wad.
 2. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Reklamacja powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki), może zostać złożona w formie elektronicznej na e-mail aw@slsport.pl, pisemnej, a także przy użyciu formularza dostępnego w panelu klienta.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie zawierać informacje wystarczające do prawidłowego zidentyfikowania osoby zgłaszającej, zakupionego produktu oraz okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji.
 6. Biker s.c. Mariusz Grot  Arkadiusz Kozłowski dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od konsumenta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Biker s.c. Mariusz Grot  Arkadiusz Kozłowski niezwłocznie zawiadomi konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nr telefonu podane w reklamacji.

VI Gwarancja

 1. Gwarancja zwykle udzielana jest przez producenta lub dystrybutora danego towaru. W przypadku udzielenia gwarancji odpowiedzialność wobec konsumenta (nabywcy towaru) ponosi udzielający gwarancji, zwany gwarantem.
 2. W przypadku woli skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji powinni Państwo zwrócić się bezpośrednio do gwaranta, jednak aby ułatwić Państwu możliwość skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, oferujemy pośredniczenie pomiędzy Państwem, a gwarantem. Jednocześnie zapewniamy, że przedłożymy wszelkich starań aby pomóc w pozytywnym rozstrzygnięciu reklamacji. W związku z powyższym, w przypadku towarów kupionych w naszym Sklepie, objętych gwarancją, możecie Państwo - zamiast bezpośrednio kontaktować się z gwarantem - skontaktować się z nami. Zachęcamy do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego w TWOJE KONTO. Skorzystanie ułatwi komunikację oraz w znaczący sposób przyspieszy obsługę reklamacji. Dokładnie procedurę opisano w DZIALE POMOC. W przypadku uznania reklamacji powtórne dostarczenie odbywa się na koszt Sklepu. Proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 3. W wielu przypadkach reklamację udaje się rozwiązać bez odsyłania towaru. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania. W takim przypadku dział reklamacji poprosi o przesłanie towaru na nasz adres. 
  W przypadku skorzystania z naszego pośrednictwa zobowiązujemy się do przekazania towaru gwarantowi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas towaru od Państwa.
 4. Po otrzymaniu przez nas towaru od gwaranta niezwłocznie poinformujemy Państwa o odebraniu przez nas towaru od gwaranta i o działaniach podjętych przez gwaranta oraz prześlemy towar na wskazany przez Państwa. Koszt odesłania naprawionego / wymienionego towaru ponosi Sklep.